Mijn standaard uurtarief voor elk dossier bedraagt € 230,– (excl. BTW), zonder kantoorkosten. Ik reken in tegenstelling tot veel andere kantoren, geen kantoorkosten. Ik ben van mening dat mijn kantoorkosten al zijn opgenomen in dit tarief. Aangezien het gebruikelijke kantoorkostenbedrag rond de € 14,– per uur ligt, kan dat aanzienlijk oplopen.

Over mijn uurtarief wordt 21% BTW geheven, die ik aan de Belastingdienst afdraag. Bovendien worden noodzakelijke kosten die ik maak in jouw dossier, zoals griffierechten, kosten voor gemeentelijke documenten of deurwaarderskosten, apart bij je in rekening gebracht.

De exacte tijdsbesteding aan jouw dossier is vooraf lastig te voorspellen en hangt af van de aard van de zaak, onze communicatie en de houding van de andere partij.

Ik ben geregistreerd als pro-deo advocaat bij de Raad voor de Rechtsbijstand, wat betekent dat ik zaken aanneem op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Voor doorverwijzing naar mij kun je contact opnemen met het Juridisch Loket.

Bij Linders Advocatuur & Mediation hebben we geen stichting derdengelden beschikbaar.

Gratis kennismakingsgesprek:

Met meer dan vijf jaar ervaring in familierecht ben ik vertrouwd met diverse situaties en mensen. Vertrouwen tussen mij en mijn cliënten is essentieel. Om te zien of er een klik is en om te bespreken hoe ik jou van dienst kan zijn, bied ik een gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten aan.

Heb je vragen over familierecht, overweeg je een scheiding of lopen de huidige afspraken niet naar tevredenheid? Ook dan kom je in aanmerking voor een gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten. Samen bekijken we wat ik voor jou kan betekenen.

Linders Advocatuur &  Mediation heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Markel. Het adres van Markel is Weena 505, 3013 AL te Rotterdam. De geografische dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is wereldwijd. De verzekering biedt geen dekking voor aanspraken waarop het recht van de USA van toepassing is en/of die in de USA in rechte aanhangig worden gemaakt.

Iedere aansprakelijkheid van Linders Advocatuur &  Mediation is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. De hoogte van de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Linders Advocatuur &  Mediation is € 500.000,– per aanspraak per jaar met een maximum van € 1.000.000,– voor de totale aanspraken per jaar. Het eigen risico onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is € 2.000,– per aanspraak.